Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności i wykorzystywania plików „cookies” w serwisie www.legalweb.pl

§ I
Definicje

 • Serwis – strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi serwis, działający w domenie https://www.legalweb.pl/.
  Użytkownik – każda osoba korzystająca z Serwisu.
 • Formularz rejestracji – formularz dostępny na stronie internetowej www.legalweb.pl umożliwiający utworzenie Konta.
 • Formularz zamówienia – formularz dostępny na stronie internetowej www.legalweb.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
 • Formularz kontaktowy – formularz dostępny na stronie www.legalweb.pl umożliwiający nawiązanie kontaktu z Usługodawcą.
  Usługodawca (Sprzedawca) – Cezary Brzozowski wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Betula Group Cezary Brzozowski, z siedzibą w Opolu, ul. Lipowa 7a, 45-240, adres do doręczeń: ul. Lipowa 7a, 45-240 Opole, NIP: 8481676688, REGON 367460881, mail: kontakt@legalweb.pl, tel. + 48 661 311 154.

§ II
Informacje ogólne

 • Niniejsza polityka prywatności i wykorzystywania plików „cookies” dotyczy Serwisu, którego operatorem i administratorem danych osobowych jest Cezary Brzozowski wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Betula Group Cezary Brzozowski, z siedzibą w Opolu, ul. Lipowa 7a, 45-240, adres do doręczeń: ul. Lipowa 7a, 45-240 Opole, NIP: 8481676688, REGON 367460881, mail: kontakt@legalweb.pl, tel. + 48 661 311 154.
 • Polityka prywatności i wykorzystywania plików „cookies” określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z Serwisu.
 • Zasady polityki prywatności i wykorzystywania plików „cookies”, które są określone poniżej dotyczą tylko Serwisu, nie dotyczą witryn, do których można przechodzić ze stron Serwisu. Po opuszczeniu strony www.legalweb.pl prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi odwiedzanych witryn internetowych.
 • Korzystając ze strony Serwisu w pełni akceptujecie Państwo zasady polityki prywatności i wykorzystywania plików „cookies”, które prezentujemy poniżej. W przypadku braku akceptacji polityki prywatności powinni Państwo opuścić Serwis.

§ III
Przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych użytkowników

 • Dane osobowe podawane przy korzystaniu z Formularza rejestracji, Formularza zamówienia oraz Formularza kontaktowego w Serwisie są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.). Informacje te służą tylko i wyłącznie do celów realizacji zamówionej usługi, udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub prośbę, bądź podjęcia dalszej współpracy, jak również do wystawienia dowodu sprzedaży (faktury VAT) oraz przesłania zamówionej usługi.
 • Ponadto, mając na celu sprawną realizację usługi Betula Group Cezary Brzozowski ma także prawo udostępniać zebrane dane swoim partnerom handlowym.
 • Dane osobowe Użytkowników Serwisu są traktowane jako dane poufne. Żadnych danych nie udostępnia się osobom trzecim.
  Betula Group Cezary Brzozowski nie sprzedaje, nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych bądź adresowych Użytkowników, bez ich wyraźniej zgody. Jedynym przypadkiem, gdy Serwis będzie zobligowany to uczynić będzie wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu.
 • Jedynie za zgodą Użytkownika, podane przez niego dane mogą zostać wykorzystane do celów marketingowych.

§ IV
Dostęp do danych osobowych i ich korekta

 • Każdy Użytkownik Serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z usług Serwisu i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów Użytkownik nie życzy sobie pozostawienia swoich danych osobowych to ma do tego prawo, ma także możliwość wglądu do nich, ich poprawiania, ich usunięcia lub nie korzystania z Serwisu.
 • W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych bądź w przypadku wystąpienia błędnych lub niekompletnych zapisów tych danych, Użytkownik powinien skontaktować się z firmą Betula Group Cezary Brzozowski przy wykorzystaniu danych kontaktowych widniejących na stronie www.legalweb.pl.

§ V
Prawa autorskie i prawa pokrewne

 • W Serwisie znajdują się treści przygotowywane z najwyższą starannością, jednak firma Betula Group Cezary Brzozowski nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystywanie, a osoby z nich korzystające robią to na własną odpowiedzialność.
 • Znajdujące się w Serwisie treści, znaki graficzne (w tym logo), nazwy i zdjęcia są własnością firmy Betula Group Cezary Brzozowski i podlegają przepisom ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.)

§ VI
Pliki „cookies”

 • Serwis używa plików „cookies” (potocznie zwane „ciasteczkami”).
 • Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację.
 • Termin pliki „cookies” został tutaj użyty w odniesieniu do plików „cookies” i podobnych technologii objętych Dyrektywą WE o prywatności i łączności elektronicznej
  (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0058:PL:NOT).
 • Pliki „cookies” są małymi plikami tekstowymi zapisywanymi w pamięci stałej urządzenia przez przeglądarki internetowej. Dzięki nim serwis internetowy działa prawidłowo, ułatwiają one nawigację oraz zwiększają bezpieczeństwo serwisu. Pliki te przechowują informacje wykorzystywane przez serwisy internetowe między innymi do ustalenia preferencji użytkownika odnośnie przeglądanych treści, przeprowadzenia automatycznej autoryzacji użytkownika w serwisie.
 • Pliki „cookies” używane w Serwisie są bezpieczne, nie przechowują danych osobowych oraz nie mają szkodliwego wpływu na urządzenie Użytkownika, jego dane i zainstalowane oprogramowanie.
 • Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach „cookies”.
 • Pliki „cookies” stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania z Serwisu. Pliki „cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Pliki „cookies” wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 • W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Pliki „cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • Serwis używa również plików „cookies” osób trzecich: pliki przechowują dane zgodnie z polityką prywatności partnera Serwisu. Partnerami Serwisu są:
  Google Analytics – http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html;
  Facebook – http://www.facebook.com/help/cookies.
 • Serwis korzysta z Google Analytics, jednak zebrane informacje mają wyłącznie charakter statystyczny i służą jedynie do ulepszania Serwisu i dopasowywaniu do Państwa oczekiwań.
 • Serwis w większości przypadków nie zbiera i nie przechowuje w plikach „cookies” danych osobowych tj. imię i nazwisko, data urodzenia, NIP, PESEL czy dane teleadresowe. Są jednak miejsca, w których zaznaczając pole „zapamiętaj mnie” zachowujemy w zaszyfrowanej postaci dane, które są niezbędne do wykonania danej funkcjonalności.
 • Użytkownik korzystający z Serwisu może w każdej chwili zablokować lub usunąć pliki „cookies” na swoim urządzeniu. Aby zablokować lub usunąć pliki „cookies” należy wykorzystać mechanizmy przeglądarki internetowej – instrukcję blokady lub usunięcia plików „cookies” znajdują się w pliku/menu pomocy. Zablokowanie plików „cookies” lub ich usunięcie może spowodować nieprawidłowe działanie Serwisu lub brak możliwości skorzystania z wybranych jego funkcjonalności.
 • Niniejsza polityka plików „cookies” może ulec zmianie na wskutek zmian funkcjonalności Serwisu lub zmian w sposobie obsługi plików „cookies” osób trzecich.

§ VII
Uwagi końcowe

 • Niniejsza polityka prywatności i wykorzystywania plików „cookies” reguluje przepisy dotyczące wykorzystywania danych osobowych powierzanych nam przez samych Użytkowników, bądź od nich uzyskiwanych.
 • Betula Group Cezary Brzozowski dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników odwiedzających Serwis. Serwis został przygotowany w oparciu o technologie, które służą minimalizowaniu ryzyka przechwycenia danych osobowych przez osoby trzecie.
 • Betula Group Cezary Brzozowski zobowiązuje się do przestrzegania odpowiednich przepisów krajowych dotyczących ochrony danych osobowych obejmujących gromadzenie i wykorzystywanie tychże danych, jak również przestrzegania niniejszych polityki prywatności i wykorzystywania plików „cookies”.
 • Betula Group Cezary Brzozowski zarządzająca Serwisem zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności i wykorzystywania plików „cookies” w dowolnym czasie. Aktualizacje polityki prywatności i wykorzystywania plików „cookies” będą publikowane w Serwisie bez konieczności indywidualnego informowania osób, których dane posiada i które zaakceptowały niniejszą politykę prywatności i wykorzystywania plików „cookies”.
Top